SAMFUNN

Kan alle i Norge leve et godt liv?

Kan alle i Norge leve et godt liv?

Vi har mange verdier i samfunnet vårt. En av disse verdiene er tankegangen om at alle er født like mye verdt. At uansett hvem man er og økonomisk ståsted, så er man like viktig.

Dugnaden er ikke over!

Dugnaden er ikke over!

Fra og med denne uken kommer de fleste av oss tilbake på skolen, men det betyr ikke at vi kan gjøre hva vi vil!

Nå må vi snakke om bonden!

Nå må vi snakke om bonden!

Vi hadde verken hatt leger, sykepleiere eller alle andre essensielle jobber om ikke vi hadde hatt mat. Statusen til bøndene burde økes og lønnen likeså, for mat må vi også ha i fremtiden.

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

Vi må sikre lønn for dem som sikrer oss

Heimevernet (HV) ble i 1946 opprettet som en styrke som kunne mobiliseres i krisetider, både i krig og fred.

Et ungt ja til Europa

Et ungt ja til Europa

Jeg tilhører den unge generasjonen som er født etter folkeavstemningen i 1994. Vi har aldri fått sagt vår mening om norsk medlemskap i EU. Nå er det på tide at vi tar debatten!

Gi kvinner makt

Gi kvinner makt

Verden holdes tilbake når kvinner holdes tilbake. Vi må flytte makten og gi alle en reell plass i samfunnet.

Generasjon student

Generasjon student

Vår generasjon skal løyse dei store utfordringane. Utfordringar vi allereie er kjend med, og utfordringar vi ikkje veit om.

Afrika – Endringer må skje nå!

Afrika – Endringer må skje nå!

Afrika er det kontinentet i verden som bidrar minst til globale klimagassutslipp. likevel blir menneskene og naturen der hardest rammet. Det er urettferdig!

Brukerbetingelser

Personvern

Cookie Policy

Om oss

Hjem

Send inn

© 2020 Publicated AS. All Rights Reserved

>