Moder Jord

Victoria Rochelois har skrevet et dikt om mangfoldet på jorda og hvordan dette er truet av de forestående klimaendringene.

Foto: Pexels

Victoria Rochelois (21)

14.05.2020

Mer om Victoria Rochelois

Frivillig for nettverksorganisasjonen World Saving Hustle.

Jobber for å skape en bedre verden ved å kjempe for natur, dyre- og menneskerettigheter.

Moder Jord

Mangfoldet av organismer du er et hjem for
Løver, fugler, hvaler, karplanter, mennesker
Deg er vi evig takknemlige for

Samtidig,
Er vi sent ute med å forstå din verdi

Vi kaller deg vårt hjem
Men hvordan har vi glemt å ta vare på deg
Det er et problem

Du er ikke den du en gang var

Vi vet alle at du lider, men ser det kun til tider
Et sårbart liv i våre hender
Vi vil ikke se hvor dette ender

Mengden CO2 i atmosfæren vår er den høyeste den har vært på 3 millioner år
Av konsekvens blir du varmere, ditt havnivå stiger og naturkatastrofer foregår

Av 8 milliarder mennesker, er 800 millioner foreløpig sårbar

Vårt hav, som dekker 70% av jordens overflate
Er blitt et hjem for plastikk, hele 8 millioner tonn i hvilket fisken må leve
Og innen 2050 vil det være mer plast enn fisk

Ja sånn er det faktisk

Isbreer, der isbjørn, pingviner og andre dyr bor smelter
Se for deg at du står maktløs mens du blir hjemløs

Det er fortsatt håp,
For i kombinasjon med aktiv handling
Ligger det makt i håp

Bli med å gi jorden en ny dåp,
en ny ren atmosfære, nytt klart vann
Et nytt håp

Vi må revurdere hvordan vi lever
For hver levende organisme

Vi er sammen om dette
Menneske og jord skal vi sammenflette

For vår moder jord

Har du fått med deg disse?

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!