Det er jo ingen grunn til å hviske!

Koronakrisen har medført at flere nordmenn melder at de sliter med psykiske plager. Hjelpetelefoner og behandlere landet rundt har opplevd en enorm pågang. Likevel er ikke psykisk sykdom ett tema det er akseptert å snakke om. Det må det gjøres noe med!

Foto: Pexels

Karoline Brastad Hansen (21)

10.05.2020

Psykisk sykdom. Det tabubelagte begrepet som folk frykter. Et begrep som mange syntes det er vanskelig å forholde seg til. Et begrep som på mange måter har blitt skambelagt.

Jeg har selv hatt anoreksi, og et vanskelig forhold til mat og kropp. Jeg har selv følt på skammen. En skam over at det «perfekte» ble brutt ned og en skam over at jeg i en periode ikke taklet livet. Likevel har jeg valgt å være åpen om mine psykiske problemer hele veien. Jeg tok et valg om at jeg ikke skulle bidra til å føre tabuene videre, men være en stemme for at psykisk sykdom kan ramme alle. Det er et valg jeg aldri har angret på!

Faktum er at alle har en psykisk helse. Denne psyken går opp og ned. For noen kan det utvikle seg til å bli et alvorlig problem. Et problem som man ikke kommer ut av uten hjelp. For å legge grunnlaget for god psykisk helse må vi tørre å snakke høyt om de vonde tankene. Vi må dytte de opp og frem, fremfor å stikke de under en stol.

Nordmenn snakker om vonde knær og hjerteproblemer som om det skulle vært det mest naturlige i verden. Det snakkes om operasjoner, om kreft og om vondt i hodet. Men når det kommer til psykiske plager blir det stille.

Foto: Privat/Pexels

Først når vi klarer å snakke høyt om de vonde tankene kan vi danne grunnlaget for en aksept rundt psykisk sykdom i samfunnet. Vi trenger gode forbilder som tør å stå frem. Forbilder som viser at det er greit at disse tankene kommer, og at det finnes en vei ut.

Jeg har stor tro på at åpenhet er nøkkelen til å skape aksept. Det må snakkes om psykisk sykdom, i mediene, i undervisning og i samfunnet generelt. Personlig har jeg bare fått positive tilbakemeldinger på min åpenhet. For enkelte har jeg vært det håpet de trengte for å se at alt blir bra, for andre har det vært betryggende å se at de ikke er alene.

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp. Det blir ikke bra før vi tør å snakke like høyt om psykiske plager som fysiske. Først da skaper vi aksept og forståelse i samfunnet, og kan danne grunnlaget for god psykisk helse.

I fremtiden skal jeg fortsette å dele min historie, og kjempe for større åpenhet rundt psykisk sykdom. Jeg skal kjempe for en bredere aksept og større forståelse i samfunnet. Og når jeg gjør det, skal jeg rope så høyt jeg bare klarer. Det er jo ingen grunn til å hviske!

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!