Vi må sikre lønn for dem som sikrer oss

Heimevernet (HV) ble i 1946 opprettet som en styrke som kunne mobiliseres ved krisetider, både i krig og fred. Hovedoppgaven til Heimevernet er og vil alltid være å skulle beskytte Norge mot potensielle farer.

Foto: Unsplash

Jon Martin Alstad (23)

08.05.2020

Mer om Jon Martin Alstad

Skole- og arbeidsansvarlig for AUF i Agder

 Student ved UIA 

 

Heimevernets personell består av menn og kvinner som har fullført sin førstegangstjeneste og som deretter er blitt kalt inn til reservetjeneste. Innenfor Heimevernet eksisterer det derimot en avdeling som skal kunne mobiliseres hurtigere enn de øvrige og fungere som en spydspiss for HV. Denne avdelingen kalles for Heimevernets innsatsstyrker og er fordelt på 12 styrker innenfor Heimevernet og ble opprettet i 2005/2006.
Innsatsstyrkene består av frivillige soldater som har skrevet egen kontrakt med Heimevernet om å skulle være en mer operativ avdeling med mer trening (minimum tre ukers trening i løpet av et år) enn alminnelige heimevernstropper. Maksimal treningstid avgjøres lokalt etter egne behov og skjønn. Ikke alle soldatene er fast ansatte i Forsvaret, men har som de fleste andre av HVs personell en sivil jobb eller utdanner seg sivilt. Soldatene i innsatsstyrkene får lønn etter hvor mange dager de har deltatt på øvelse og andre kurs som er med på å videreutvikle og forbedre kompetansen soldatene allerede har. Lønn blir utbetalt av staten, og sammen med lønnen de får fra en sivil jobb vil dette medføre at de fleste soldatene går over frikortgrensen. Dermed må de betale skatt i likhet med resten av befolkningen i Norge som opplever å tjene mer enn hva frikortet legger til rette for. Og det er her urettferdigheten dukker opp.

Foto: Unsplash

For det er jo slik at det man tjener gjennom et år kan bli en ganske god sum. Året etter, når sommerferien begynner, får store deler av Norges befolkning feriepenger, som utgjør en fast prosent ut ifra det du har tjent året i forveien. Det viser seg at dette ikke kommer innsatsstyrkene til gode; innsatsstyrkene, bestående av soldater som kan bli kalt inn til å beskytte deg og meg mot potensielle farer, og som er villig til å ofre både liv og helse i tjeneste.

Og hvordan velger Forsvarsdepartementet å håndtere saken?
Når Forsvarsdepartementet da blir saksøkt av en soldat som har tjenestegjort siden 2005 og departementet taper i både tingretten og lagmannsretten, for så at deres anke til Høyesterett blir forkastet, velger Forsvarsdepartementet bare å utbetale feriepenger til innsatspersonell fra 2016 til dags dato. Men hva med det forrige tiåret som går helt tilbake til 2005 og 2006? Disse feriepengene er foreldet …
Se for deg at du har vært i jobb og ikke fått betalt feriepenger av bedriften, og når du går til rettsak og vinner, sier bedriften at de bare vil betale deg feriepenger for de siste fire årene, og ikke de totale 14 årene du faktisk har jobbet i bedriften. Ville du funnet deg i å bli behandlet slik? Selvsagt ikke!

Foto: Privat

Så hvorfor skal det være annerledes i Heimevernets innsatsstyrker?
Forsvarsdepartementet prøver nå å lukke hullet med en endring i forsvarsloven som medfører at alle soldater som frivillig skriver under kontrakt med Heimevernet vil bli tilbudt en tjenestegodtgjørelse lik den som blir tilbudt i vernepliktsordningen.
Men de ti årene med ubetalte feriepenger blir det ikke nevnt noe om. HVs innsatsstyrkepersonell går nå til et gruppesøksmål mot staten for å få utbetalt de resterende feriepengene de har arbeidet for gjennom årene med tjeneste, og jeg stiller meg bak dem!

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!