Vi har ikke et flyktningproblem, men et solidaritetsproblem!

Vi har ikke et flyktningproblem, men et solidaritetsproblem. Flyktninger som kommer til Europa, kommer fra steder med konflikter, hungersnød og krig. Vi møter dem ikke med forståelse og hjelp, men med negative holdninger og fordommer. Vi hjelper ikke de som er i nød, selv om det kommer til å påvirke oss positivt.

Foto: Kinshuk Sunil Creative Commons

Aleksander Snarheim (17)

04.05.20

Mer om Aleksander Snarheim

leder for Drammen SU

Det finnes mange positive sider ved innvandring. Norge har tjent stort på å la flyktninger og immigranter komme til Norge og jobbe. Vi ser oppgang i norsk økonomi, og lav arbeidsledighet. En sterk arbeidsinnvandring gjør at etterspørselen etter arbeidskraft i Norge blir dekket. Likevel mener tre av ti at innvandrere ikke bidrar med nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Dette kommer frem i en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå.

Innvandring gjør oss også til et flerkulturelt samfunn. Et flerkulturelt samfunn er veldig positivt. Vi ser at færre og færre har rasistiske holdninger. Vi tar også andres kulturer inn i vår egen. Dette er veldig bra, fordi kulturer er i stadig vekst over hele verden. Kulturer endrer seg, og vi har mye og lære fra andres opplevelser og holdninger. Vi knytter bånd til hele verden, vi lærer om musikk, mat og klær. Bare tenk hvor mye vi har tatt fra andre kulturer. Vi spiser asiatisk, amerikansk og afrikansk mat hele tiden. Vi hører på musikk fra USA, Korea og andre land, hver eneste dag. Dette er ting som ikke var typisk norsk før, men har blitt det fordi vi har lært oss å kjenne andres kulturer.

Foto: Privat/Pexels

Når vi ser så mange positive sider ved innvandring, ser jeg ikke hvorfor vi ikke kan hjelpe de som er i nød. I følge FN er det 30 millioner flykninger i verden, Norge kan ikke hjelpe alle. Det vi må gjøre, er å hjelpe de vi kan. Vi ser at det bor mennesker i flyktningleirer under dårlige levevilkår. Vi kan ikke bare hjelpe de der de er, fordi en flyktningleir er ikke ment for å være et langvarig bosted. Vi er nødt til å ta de inn, vise varme og hjelpe de så godt vi klarer. Som sagt, vi har ikke et flyktningproblem i verden. Det vi har er et solidaritetsproblem. Vi må vise solidaritet, og vi må gjøre det nå!

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!