Gi kvinner makt

For 25 år siden var det en kvinnekonferanse i Beijing hvor de lagde en banebrytende plattform for likestilling. Avtalen skulle sikre kvinners og jenters rettigheter som menneskerettigheter, og ble etterfulgt av blant annet FNs bærekraftsmål som sier at verden skal være likestilt innen 2030.

Foto: Pexels illustrasjonsfoto

Karine Grindahl (16)

04.05.2020

Mer om Karine Grindahl

 juniorrådgiver i Ungdommenes Rettighetsorgan (URO)

Dessverre er vi i 2020, mange år etter at avtalen ble inngått, langt fra målet. Med dagens tempo er ingen land i nærheten av å oppnå et likestilt samfunn.

Vi er nødt til å finne de rette tiltakene. For å gjøre det, må vi gi makt til de det faktisk gjelder. I Norge er kun 1 av 3 ledere i arbeidslivet kvinner. Blant kommunerepresentanter har 60% vært menn og 40% vært kvinner helt siden 2007. Globalt er det enda verre! Der er bare 1 av 4 ledere i arbeidslivet kvinner og kun 18% av alle ministre var kvinner i 2018.

Foto: Privat

Vi har snakket mye om hvorvidt vi klarer å nå bærekraftsmålene for klima. Men nå må vi begynne å snakke om de andre også. Selv er jeg særlig opptatt av bærekraftsmål 5 som sier at vi skal oppnå full likestilling innen 2030. Med dagens tempo vil det faktisk ta 60 år før Norge klarer det – og hele 200 år før verden klarer det. Det betyr at hvis vi ikke gjør noe med dette kommer ingen av oss til å få oppleve en likestilt verden.

Vi må gi kvinner makt! For det er faktisk kun kvinner som vet hvordan det er å være en kvinne. Og det er kun kvinner som vet hvilke tiltak som er best og mest nødvendig for dem. Vi trenger at alle er representert på alle arenaer, også i maktposisjoner. Vi er avhengig av alles perspektiver for å nå målene våre.

 

Verden holdes tilbake når kvinner holdes tilbake. Vi må flytte makten og gi alle en reell plass i samfunnet!

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!