Sexarbeidere har også krav på krisepakker!

Nå har Stortinget vedtatt sin tredje krisepakke. Ingen kan tvile på at de som har forhandlet frem disse har bein i nesa, uavhengig av parti.

Foto: Pexels

Andrea Pracy (18)
Margit Martinsen (18)

02.05.20

Mer om Andrea og Margit

Andrea er Fylkesleder for Møre og Romsdal Unge Venstre

Margit sitter i Unge Venstres internasjonale utvalg

Innspillene til hvem som fortjener, har krav på og trenger støtte, kommer på løpende bånd fra studenter, bønder, hytteeiere, hotellmoguler, lærere, helsearbeidere og alle andre som korona-pandemien påvirker. Hele Norges befolkning, kort sagt. Vedtakene skjer i fleng, og langt raskere enn det norske byråkratiet er vant til. Det er den perfekte grobunnen for at svake grupper uten høyrøstede stemmer neglisjeres. En av disse gruppene er sexarbeiderne.

I dag later Norge som om det ikke finnes sexarbeidere. På samme måte som vi ofte løfter blikket når vi ser tiggere på gata. Vi har vedtatt et lovverk som ulovliggjør sexkjøp, og lukker øynene for hvordan sexarbeideres hverdag påvirkes av det. Dette gjør det ikke det bare vanskelig, men også farlig, å være sexarbeider.

En kanskje uforutsett, men godt dokumentert konsekvens av dagens sexkjøpslov, er at sexarbeidere blir konsekvent dårlig behandlet. -Selv om det er kjøperen som er kriminalisert, defineres sexarbeidere også som kriminelle, sier Catherine Murphy fra Amnestys London-kontor. Sexarbeidere mangler grunnleggende rettigheter, blant annet retten til et trygt arbeidsmiljø. De har nemlig ikke mulighet til å benytte seg av jevnlige sjekker hos leger, sikkerhetsvakter, fagforeninger eller andre fortryggende instanser, da dagens lovverk regner alt dette som hallikvirksomhet. Mange sexarbeidere kastes ulovlig ut på gata, da utleiere er redde for å straffes etter loven, ettersom politiet i flere situasjoner har truet med å anmelde utleier.

I et samfunn som kaller seg ikke-diskriminerende, er dette direkte flaut.

Foto: Privat

Dette gjelder i ekstra stor grad nå. Når inntektsgrunnlaget til en person i arbeid opphører, er det statens ansvar å sikre personen mot hjemløshet og utrygghet. Carl-Erik Grimstad (V) sier det godt: “Vi tar radikale grep for å skjerme eldre og syke, det må vi også gjøre for en gruppe som er ekstra sårbare i denne krisen.” Han snakker om rusavhengige, vi snakker om sexarbeidere.

Når ingen tar hensyn til sexarbeiderne, ender de opp i et vanskelig dilemma. Skal de prioritere smittevern, eller å betale husleia – som sexarbeider “Hannah” spør seg i dette intervjuet med NRK. Sexarbeidere fortjener også muligheten til å holde seg friske. Å neglisjere sexarbeidernes behov for smittevern er ikke bare en fare for dem selv, men også resten av samfunnet. Ved å gi de økonomisk hjelp, får de muligheten til å bli hjemme. Da hindrer man at de, eller kundene deres, utsetter seg selv og familie for smittefare. Det er derfor i hele landets interesse at staten gjør det mulig for denne gruppen å holde seg hjemme. Det kan vi bare gjøre ved å lage krisepakker som også inkluderer sexarbeiderne.

Et argument som ble hyppig nevnt i kommentarfeltet til NRK mot at sexarbeidere skal få økonomisk hjelp, er at de ikke bidrar i samfunnet gjennom skatt. Dette kommer ikke av at de ikke vil skatte, men fordi staten ikke tillater dem det. De aller færreste har lignende tanker om mottakere av sosialhjelp. Å mene at sexarbeidere ikke har rett på et sikkerhetsnett fordi de ikke skatter, men ikke vie en tanke til at dette også gjelder hele 3,8% av Norges befolkning, er utelukkende moraliserende. Staten har uansett en plikt til å hjelpe sårbare mennesker.

 

Sexarbeidere fortjener også tak over hodet i vanskelige tider. Da må de inkluderes i krisepakkene.

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!