Iskanten viser hvorfor skolestreik er nødvendig

Regjeringa legger til rette for oljeboring i Arktis, selv om havforskerne advarer. Det viser hvorfor vi ikke kommer til å vinne miljøkampen med gode karakterer alene.

Foto: Pexels

Andreas Randøy (23)

01.05.20

Mer om Andreas Randøy

2. Nestleder i Natur og Ungdom

24. april, samme dag som barn og ungdom over hele verden streiket skolen for at politikerne skulle ta klimahandling, leverte regjeringa sitt forslag til hvor iskantsonen skal gå – begrensningen som setter den nordlige grensen for oljeboring. I sitt forslag vil regjeringen sette kunnskap om naturen i Arktis til side, for at oljeriggene skal få fortsette å bore.

Spørsmålet om hvor iskantsonen er, har vært politisk kontroversiell i lang tid. Det høres kanskje merkelig ut – hvor vanskelig kan det være å si hvor det er is? For det første er det vanskelig fordi iskantsonen ikke handler om is – den handler om liv.

Foto: Pexels

Ifølge en rapport fra Norsk Polarinstitutt  lever flere tusen arter i tilknytning til isen, i vannmassene under eller på havbunnen i iskantsonen. Det gjør sonen til en motor for liv i det arktiske havet. Fisken i Nord-Norge er avhengig av de unike artene i iskantsonen, og sjøfuglene er avhengig av disse igjen. Ødelegger vi livet i iskantsonen, ødelegger vi for alt liv i et stort område.

Iskantsonen er altså ikke til for å verne oljerigger mot isfjell, selv om det ikke er tillat med oljeboring nord for sonen. Den er til for å verne det unike naturmangfoldet mot forurensning. For iskantsonen er sårbar. Polartorsken, som er en «hjørnestein» i økosystemet i iskantsonen, blir alvorlig skadet av selv svært små mengder olje. Det er ingen tvil om at en storulykke fra en oljeplattform ved iskantsonen kan bli en katastrofe. Men også mindre utslipp, som forekommer ofte, kan skade dyr og planter som lever her.

Så hvor på kartet er da dette viktige og sårbare området? For å finne ut av det har staten bestilt en god bunke med rapporter fra Norges fremste havforskere. De kom fram til at hele området hvor det er is i løpet av et år burde inngå som iskantsonen.

Det rådet valgte regjeringen å ignorere da de la frem sitt forslag til definisjonen av iskantsonen. Det vil si at Regjeringen tror den vet bedre enn Norges fremste havforskere hvor naturfenomenet iskantsonen ligger. Regjeringen valgte heller å definere iskantsonen rett nord for der man i dag har lov til å bore etter olje og gass.

Hvis regjeringen hadde lyttet til de faglige rådene måtte vi hatt litt mindre klimaskadelig oljeboring. Den prisen var ikke politikerne villig til å betale.

Havforskerne som kom med sine anbefalinger er sabla flinke folk. Og jobben de gjør, nemlig å formidle hvor den viktigste naturen er slik at vi kan ta vare på den, er kjempeviktig. Men likevel er det ikke nok.

For å vinne over forurensning, klimagassutslipp og utryddelse av arter trenger vi kunnskap. Men vi trenger også politisk makt! Vi er nødt til å demonstrere, mobilisere og si ifra.

Derfor oppfordrer jeg barn og ungdom til å fortsette protestene, selv om det går utover skolegangen.

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!