Innfør alderstilpasset seksualundervisning

Seksuelle overgrep har alvorlige konsekvenser. Barn som utsettes for overgrep i tidlig alder har økt risiko for psykiske og somatiske lidelser, som angstlidelser, post traumatisk stresslidelse, depresjon og selvmordstanker. Utallige samtaler med psykolog er bare et plaster på såret. Det stopper ikke smerten og de traumatiske minnene. Ingen fortjener å ha det vondt, eller å få store deler av barndommen sin ødelagt. Vi kan ikke fortsette å la dette skje. Vi må gjøre noe nå!

Foto: Pexels

Erika Melhus (17)

01.05.20

Mer om Erika Melhus
Leder for Drammen og omegn Unge Venstre
Når man stoler på noen, er det vanskelig å si dem imot. Spesielt gjelder det for barn som blir utsatt for seksuelle overgrep av noen de stoler på. Overgrep mot barn anmeldes svært sjeldent. For barn og unge kan det være vanskelig å sette ord på hva som har skjedd. De er ikke alltid klar over at det som har skjedd er alvorlig. Derfor trenger vi en alderstilpasset seksualundervisning. Denne burde begynne allerede i barnehagen. Her skal barna lære om hva som er greit og ugreit at voksne og andre barn gjør mot dem.
Foto: Privat
Foto: Privat
Overgrep er noe som har foregått i alle år. Det kan ikke stoppes, men det finnes tiltak for å redusere antallet. Dersom flere barn varsler i barnehagen om hva som foregår hjemme, blir det lettere å gripe inn i tidlig alder. Vi må ta grep for å gjøre det tryggere for barna. De må lære om samtykke og grensesetting på en måte de forstår. NRK har allerede laget en rekke videoer som heter “kroppen min eier jeg”. Serien viser forskjellen mellom hva som er overgrep og hva som er greit. Serien går også inn på hva barn skal gjøre om de opplever noe slikt. Disse videoene er animerte og bruker et språk som er lett å forstå. Ved å ta i bruk disse videoene, lærer barna at de skal varsle, og at det ikke er deres feil.
Ingen barn fortjener å grue seg til å få besøk av foreldres venner, eller frykte å være alene på et rom med en av sine søsken. Seksuelle overgrep kan skje med hvem som helst. Det holder ikke å gi en klapp på skulderen og henvende dem til psykolog når skaden allerede har skjedd. Om vi kan stoppe overgrepene mens det pågår, er barna allerede sikret en bedre fremtid. En alderstilpasset seksualundervisning samt økt fokus på seksuelle overgrep vil bevisstgjøre barn. Ikke bare lærer de hva andre ikke kan gjøre mot dem, de lærer også om hva de ikke kan gjøre mot andre.

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!