Design smart, reparer, gjenvinn, repeat

Mange tenker at klimakrisen først og fremst handler om klimagassutslipp, men vi må ikke glemme at en stor årsak til at vi stadig taper natur og viktige økosystemer er at forbruket vårt også krever enorme mengder naturressurser og arealer. Løsningen er en mer sirkulær økonomi, der vi bruker mindre, reparerer mer, gjenvinner mye og kaster så lite som mulig.

Foto: Pexels

Emma Løvaas Akyeampong (23)

01.05.20

Mer om Emma Løvaas Akyeampong

Sentralstyremedlem i KrFU

Jeg liker det gamle KrF slagordet «Vil vi ha mer eller vil vi ha det bedre». Bruk og kast-mentaliteten som finnes i samfunnet vårt i dag bidrar til luftforurensing, utslipp av miljøgifter, økte klimagassutslipp og truer det biologiske artsmangfoldet på jorda. I tillegg fører det høye forbruket vårt til at vi tømmer jordas lagre for noen av materialene vi er avhengige av. Resultatet for oss mennesker er at flere blir syke pga. dårlig luft og vannkvalitet, dårlig matsikkerhet og mer krig fordi flere tvinges til å kjempe om de ressursene som det blir mindre av.
KrF og KrFU har lenge jobbet med forbrukspolitikk og bærekraft her i Norge og gjennom utviklingspolitikken sin også globalt. Nå ser det også ut til at det skjer ting i Europa. EU har satt i gang sitt arbeid med «The European Green Deal» som bidra til kutt i klimagassutslipp og mer bærekraftig forbruk. Arbeidet ledes av Ursula von der Leyen, som er fra det tyske søsterpartiet til KrF.

Foto: Privat

EU har lagt frem et nytt regelverk som heter «Right to repair». Det handler om å gjøre det lettere å få reparert husholdningsapparater slik som vaskemaskiner, TV’er og kjøleskap. Dette er store apparater som det krever mye å produsere og som det vil være lurt å reparere fremfor å kaste. Flere ønsker at dette regelverket også skal gjelde mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner. Disse apparatene består av masse verdifulle mineraler, og utvinningen av disse mineralene gjør ofte stor skade på naturen. Dermed er det bra om produktene får lengre levetid, kan repareres og gjenvinnes. I dag er det ofte dyrere å reparere en telefon enn å kjøpe en helt ny, og i Norge selges det rundt 2 millioner mobiltelefoner hvert år. Derfor er det på høy tid at Norge støtter kampen for et «Right to repair»-regelverk og andre lovendringer som kan bidra til at produktene vi kjøper varer lenger, kan repareres lettere og kan gjenvinnes. Vi må slutte å se på ødelagte ting som avfall, vi må heller se verdien i materialene og bruke dem på nytt, kanskje også på en annen måte enn før.
Vi nordmenn er nokså gode på å eie saker og ting. Noen ting brukes bare i en liten prosentandel av døgnet eller kanskje bare noen ganger i året og ligger derfor ofte ubrukt i en skuff eller på ei hylle. Mange nordmenn kjøper klær som nesten aldri blir brukt eller verktøy som kanskje brukes et par ganger i året. Noen har båt som de ikke bruker så ofte som de hadde tenkt da de kjøpte den. Veldig mange har også en bil som står i garasjen eller på en parkeringsplass store deler av døgnet. Dette er også ressurser som kunne vært brukt bedre gjennom ulike leie- eller delingsordninger. Da må det offentlige og private legge til rette for dette slik at det blir praktisk mulig. Vi trenger forsikringsselskaper som forsikrer gjenstander som deles og leies ut, og i noen kommuner kan det kanskje være en idé med kommunale delingssentre. På denne måten kan man få brukt ressurser mye mer effektiv og det blir billigere for folk.

Foto: Pexels

En av hovedutfordringene med disse endringene er hvordan dette kan gjøres lønnsomt for bedrifter. I dag tjener mange selskaper på at folk stadig kjøper nye produkter i stedet for å reparere. Dersom man bare skal produsere ting med lang levetid og som kan repareres og oppgraderes, vil man jo selge færre og færre nye produkter. Dette betyr at mange selskaper blir nødt til å nedskalere sin produksjon til man kommer i likevekt med et bærekraftig forbruk. Når produktene får lenger levetid kan prisene settes opp. Selskapene kan også tilby reparasjon og oppgradering av sine produkter. Forbrukerne vil også tjene på dette i og med at produkter de kjøper varer lenger.
En del vil peke på at mindre produksjon vil føre til lavere økonomisk vekst i enkelte næringer, men jeg tenker at man er nødt til å vri samfunnet slik at de næringene med vekst er de som kan drives på en bærekraftig måte. Kan man ikke drive bærekraftig produksjon så bør man ikke drive produksjon.

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!