Afrika – Endringer må skje nå!

Afrika er det kontinentet i verden som bidrar minst til globale klimagassutslipp. Likevel blir menneskene og naturen der hardest rammet. Det er urettferdig!

Foto: Pexels

Rahwa Mogos (19)

01.05.20

Mer om Rahwa Mogos

Miljø- og klimaansvarlig AUF i Agder

Menneskene og naturen i Afrika opplever allerede konsekvensene av global temperaturstigning. Flere og mer intense tørkeperioder, ustabile nedbørsmønstre og kraftigere stormer fører til enorme ødeleggelser. Resultatet er tap av naturmangfold, utfordringer med tilgang på vann, mindre matsikkerhet og økt migrasjon blant både mennesker og dyr. Så si meg hvordan Afrika skal tilpasse seg de forventede konsekvensene?

Flere dyrearter i Afrika er allerede truet av klimaendringene. Blant annet er elefanter veldig sårbare for sterk varme. De trenger mye ferskvann til drikke og nedkjøling. Derfor vil de slite ved økte temperaturer som følge av global oppvarming. For flere ville dyr vil store leveområder ikke lenger være beboelige. I tillegg kan det oppstå alvorlige konflikter mellom mennesker og dyr på grunn av konkurranse om land, vann og andre naturressurser.

Foto: Privat/Pexels

Ifølge FN begynner mennesker å flytte og slå seg ned i de ville dyrenes leveområder. Dette vil forårsake flere oversvømmelser og lengre tørkeperioder, og dermed presse dyreartene ytterligere.

Afrika skal rammes hardest av global oppvarming, temperaturøkningen her vil bli 50% høyere enn i resten av verden. Dette fører til hungersnød fordi muligheten til å produsere mat reduseres betraktelig. Det er vi mennesker som har skapt klimakrisen og det er vi som må løse den. Jeg mener at den beste måten å bekjempe verdens klima- og miljøutfordringer på er ved å utøve en solidarisk tankegang. En solidaritet som er grenseløs; som ikke stopper ved landegrenser eller i vår levetid. Verden har aldri vært mer klar for et skifte. Et skifte for et mer rettferdig samfunn. Endringer må skje, og de må skje NÅ!

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!