Lag Plass

I forbindelse med lansering av The Young Opinion har Saskia Brennen skrevet et dikt om nettopp det å slippe til de unges engasjement. Vi i redaksjonen oppfordrer flere til å skrive dikt, tekster og bruke andre uttrykksmåter for å legge frem sine tanker og meninger

Foto: Privat

Saskia Brennen (20)

01.05.20

Mer om Saskia Brennen

Ung dikter

Lag plass

Lag plass til de vi ser til når vi trenger håp

De er mere enn bare inspirasjon

Lag plass til de som lever konsekvensene av våre valg

Man kan ikke vaske vekk blod fra henda

Lag plass til de som tørr å ytre og de som er helt stille

Legg titler og status på hylla for nå

Rydd vekk skjulte agendaer

Lag plass til de med troverdighet

De som ennå ikke har tatt på seg samfunnets skeive linser

La de klarsynte øynene vise oss fremtiden

Lag plass i alle tankeganger for at:

«De unge må med»

Trekk fra gardinene;

La dem skinne inn

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!