På tide at enda flere pensumbøker blir e-bøker

I tråd med samfunnsutviklingen forgår mer og mer på digitale plattformer. På grunn av Korona-situasjonen har store deler av befolkningen hjemmekontor med møter eller konferanser over nett, og studentene har forelesninger og annet undervisningsopplegg på konferanseverktøy som Teams eller Zoom.

Foto: Pexels

Susanne Ulven Børsum (20)

01.05.20

Mer om Susanne Ulven Børsum

Politisk Nestleder i Høyres studentforening i Bergen

Bibliotekene har måtte holde stengt over flere uker, noe som har gjort at papir-bøker er mindre tilgjengelig enn tidligere. Mange studenter kjøper pensumbøker i bokhandler o.l., eller brukt av andre studenter. Likevel har man også studenter som låner bøker fra bibliotekene over en viss periode. Bibliotekene har begrenset utlånskapasitet på pensumbøker ettersom de ikke har nok bøker til alle studentene som ønsker å låne. Bibliotekene må henge med i tiden og arbeide målrettet for at de skal bli enda mer fremtidsrettet og relevant for kommende generasjoner.
Norge er et av de ledende landende i Europa på digitalisering. Imidlertid mener jeg at vi må fortsette med å strekke oss på digitaliseringsfronten, slik at vi fortsetter å være et ledende digitaliseringsland.
Tiden er inne for at enda flere pensumbøker blir tilgjengelige som e-bøker. Enkelte hevder at biblioteket ikke vil bli like populært lenger, men det er faktisk marked både for bibliotek og e-bøker. Der det er lang venteliste på papir-bøker, vil flere velge å kjøpe e-bøker i stede for å vente. E-bøker er billigere for studentlommeboken, kan kjøpes utenom åpningstider, samt er mer miljøvennlig. I tillegg vil pensumbøkene kunne bli lastet ned til eksempelvis Ipaden, et godt alternativ dersom man er ute på reise.

Foto: Privat/pexels

Her tror jeg på et samarbeid mellom biblioteker og e-bokbransjen. Derfor synes jeg det er utrolig flott at Regjeringen og Nasjonalbiblioteket setter inn strakstiltak i denne ekstraordinære situasjonen og vil gi støtte til bibliotekene slik at de har muligheten til å kjøpe inn flere e-bøker. Likevel mener jeg at vi ikke må stoppe med pågangen av e-bøker etter korona-tiden. Vi skal ha et bredt og fremtidsrettet tilbud der e-bøker blir høyere prioritert i tråd med etterspørselen i samfunnet. Ifølge Forleggerforeningen i Desember 2019 hadde e-bok salget økt med hele 20 % fra året før. Dette er en indikasjon på at det norske folk har fått mer og mer øynene opp for e-bøker og de har kommet for å bli.

Har du fått med deg disse?

Den fattige studenten burde vært utdatert

Den fattige studenten burde vært utdatert

Så lenge jeg kan huske har jeg blitt fortalt at studenter er fattige. Som student skal man visst nok være fattig, og det er visst nok greit, siden det bygger karakter.

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Det er jo ingen grunn til å hviske!

Psykiske plager er ikke noe en skal føle skam over. Tvert imot bør en føle stolthet over at man erkjenner at man har et problem, og at man i en vanskelig tid tørr å søke hjelp.

Kriser kan også være vendepunkt

Kriser kan også være vendepunkt

Dessverre kan man ikke tilpasse alle løsninger til den gamle normalen. Vi er nødt til å utfordre samfunnet og vårt eget syn og se helhetlig.

>

Share This

Share this post with your friends!